Werkwijze


Vanaf het moment dat we met elkaar in contact komen gaat YOU recruitment op zoek naar diepgang. We komen langs op locatie en nemen ruim de tijd om de behoefte van uw organisatie in kaart te brengen. We hechten veel waarden aan een rondleiding. Door het proces met eigen ogen te zien en de sfeer binnen de organisatie zelf te proeven kunnen we de kandidaten optimaal informeren en enthousiasmeren. Dit draagt er aan bij de best passende kandidaten voor uw organisatie te vinden in combinatie met het inzetten van de juiste tools. We brengen de vacature, na toestemming, onder de aandacht bij de kandidaten die wij op dat moment in bemiddeling hebben. Uiteraard brengen we de vacature ook onder de aandacht bij kandidaten uit onze database en wij passen aansluitende middelen toe om nieuwe kandidaten te bereiken.


We houden onze opdrachtgever, naar behoefte, op de hoogte van de voortgang van de werving. Zodra we een kandidaat hebben gevonden die goed lijkt aan te sluiten op de vacature delen wij het profiel; arbeidsverleden, salarisindicatie, beschikbaarheid. De kandidaat is daaraan vooraf uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van de functie en de bedrijfscultuur en heeft toestemming gegeven om voorgesteld te worden.
Indien het profiel aanspreekt zorgt YOU recruitment dat er een eerste gesprek wordt gepland. We bereiden de kandidaat voor op het gesprek. Als het als prettig wordt ervaren wanneer YOU recruitment ook aansluit bij het gesprek, dan is dat uiteraard mogelijk. Dit geldt ook voor ondersteuning voorafgaande aan het gesprek.

Na afloop van het gesprek nemen we contact op om te horen hoe het gesprek is verlopen. Dit informeren we ook bij de kandidaat. Die terugkoppelingen delen we vervolgens weer met beide partijen. Daaropvolgend zorgt YOU recruitment voor een vervolg van de procedure. Een logisch vervolg kan zijn het plannen van een rondleiding, mocht de kandidaat deze nog niet hebben gehad, het plannen van een vervolggesprek al dan niet met een andere gesprekspartner of een assessment.

Geen procedure hoeft dus hetzelfde te zijn. YOU recruitment geeft gedurende de procedure open en eerlijk advies met een succesvol wervingstraject ten doel.Wat kan YOU recruitment betekenen voor uw organisatie?

Neem contact met ons op:

Contact   >